Chat with us, powered by LiveChat

Wafabike

Leverans

Alla våra leveranser skickas via DHL. Leverans av varor som finns i lager sker inom två (2) till fyra (4) arbetsdagar till din hemadress. Om förseningar i leveransen skulle uppstå (utan att vi har meddelat dig om längre leveranstid) ska du kontakta oss via kontaktformuläret på webbplatsen. Du behöver vara på plats för att ta emot och godkänna din cykel vid leverans. Om du väljer att inte ta emot din order utan tillåter att transportföretaget lämnar din order på leveransadressen så mister du din reklamationsrätt av leveransen och du är ansvarig för eventuella skador. Innan ankomst så kommer en avisering att skickas till dig via SMS för överenskommelse om leveransdag och tidsintervall. Om du väljer att hämta vid lagret i Borås så sker det efter överenskommelse. Du kommer då få ett mail skickat till dig med mer information.

Vid mottagande av försändelsen är det viktigt att kontrollera att godset inte är transportskadat. Om kunden upptäcker skador på emballage vid leverans ska en anmälan göras direkt till fraktaren för att garanti om leveransskada ska gälla. Anmälan ska även ske till WB Concept Store AB inom skälig tid senast inom två dygn efter leverans, via kontaktformuläret på webbplatsen.

Vänlig fotografera eventuella skador vid ankomst.

Vid köp av varor på webbplatsen har du som kund en lagstiftad 14 dagars ångerrätt som gäller från det att du har tagit emot en vara som du har beställt.

Du måste meddela att du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till oss via kontaktformuläret på webbplatsen. I ditt meddelande ska ditt namn, din adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller ska framgå klart och tydligt.

Du bör omedelbart och senast inom lagstiftad 14 dagar efter ångermeddelandet returnera varorna till oss. Returadressen är WB Concept Store AB, Risängsgatan 4, 504 68, Borås. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas kan du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se följande länk: Ångerblankett Konsumentverket).

Kunden skall ombesörja frakt till angiven returadress.

Vid retur står du för risken av varan, därför är det viktigt att varan inte kan komma till skada under transporten. Varan ska vara oanvänd och skickas tillbaka i oskadad originalförpackning om en sådan medföljer och eventuella manualer ska skickas med. Det är viktigt att ytteremballage används och att tejp eller annat material inte klistras på originalförpackningen. Om du inte är nöjd med ditt köp, vill byta till en annan produkt eller ångrat dig så kan du skicka tillbaka din produkt till oss helt utan extra kostnad. Om du t ex vill byta varan till en annan färg så gör du en ny beställning på wafabike.com.

Efter mottagen och godkänd retur kommer återbetalning att ske inom trettio (30) dagar från det att WB Concept Store AB tog emot returen. Återbetalning sker endast genom insättning till bankkonto alternativt tillbaka på ditt kort om du gjort en kortbetalning, ej kontant. På återbetalningsbeloppet förbehåller vi oss rätten att dra av en summa motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt.

Om produkten skulle vara skadad eller felexpedierad när den anländer åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet. Med fel menas fel färg, fel modell osv.

Du måste alltid kontakta oss för ett godkännande innan du returnerar en defekt vara. Returadressen är WB Concept Store AB, Borås.

Klagomålet ska skickas omedelbart efter att defekten har upptäckts. För transportskador, se separat rubrik ovan.

Eventuella fel och defekt ska alltid reklameras till oss via kontaktformuläret på webbplatsen där du anger ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer.

Vi kommer sedan att skicka ut ett returformulär som ni behöver fylla i och maila tillbaka till oss.

Om vi inte har möjlighet att åtgärda felet eller leverera en liknande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vi står för returfrakt vid godkända reklamationer.

Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer vi riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se.

Kostnad för frakt och/eller returfrakt kommer att tas ut för beställningar som inte hämtas ut, tas emot eller då leveransinstruktionen ändras. Kostnaden för frakt och administration kommer att belasta kundens tillgodohavande hos WB Concept Store AB eller faktureras med betalningsvillkor tio dagar. Fakturan skickas i så fall till kundens registrerade e-postadress.

Vi tar inget ansvar för indirekta skador som kan uppstå på grund av produkten.

I händelse av omständigheter som står utanför WB Concept Store ABs skäliga kontroll, exempelvis vid händelse av ändrad lagstiftning, myndighetsåtgärder, strejk, blockad, sabotage, krig, terrorism, brand, översvämning, naturkatastrof eller liknande händelser ska WB Concept Store ABs förpliktelse att fullgöra köpeavtalet skjutas upp så länge omständigheten råder. Om sådan försening överstiger 2 månader har såväl du som WB Concept Store AB rätt att häva avtalet med omedelbar verkan utan någon skyldighet att betala skadestånd.

Vidare tas inget ansvar för eventuella förändringar på produkter/produktegenskaper som ändrats av respektive leverantör och andra faktorer utanför vår kontroll.

Logga in